Servisni upitnik

Poštovani klijenti,

Cilj nam je da uz pomoć ovog upitnika čujemo Vaše mišljenje o načinu rešavanja reklamacija u ComputerLand servisu, kako bi smo uspešno zadovoljili Vaše potrebe pa samim tim i prilagodili naše usluge.

Molimo Vas da ovaj upitnik popunite do kraja i da ga pošaljete klikom na dugme "Pošalji" u dnu ekrana.

Unapred Vam se zahvaljujemo na odvojenom vremenu.


Ime:     Prezime:

Email:

Navedite broj servisnog dokumenta po kome je razrešena reklamacija: RMA

Ocenite odnos zaposlenih prema klijentu:

Ocenite koliko su bile jasne informacije dobijene od članova servisa:

Informacija (telefonski poziv ili e-mail) o načinu razrešenja predate reklamacije na servis dobijena je:

Vaša reklamacija je rešena u roku od:

Ocenite kompletnu uslugu servisa:

Da li bi ste servis ComputerLanda preporučili prijatelju: